Home

Radon větrání

Radon ze stavebních materiálů. Problematika historické zátěže ze stavebních materiálů a ochrany proti radonu, kde může pomoci řízené větrání, je aktuální především v oblasti Jáchymova a míst, kde se použily stavební materiály vyrobené na bázi odpadů z těžby uranu Radon jakožto plyn má přirozenou schopnost unikat z prostředí s vyšší hustotou (geologické podloží, půda) do vnitřního prostředí budov. Někdy stačí i malá netěsnost v provedené izolaci, kterou proniká nahromaděný plyn. Jako nejúčinější protiradonové opatření se ukazuje dostatečné větrání

Odvětrání podloží, kombinované s protiradonovou izolaci, zvyšuje několikanásobně účinnost protiradonových opatření. Odvětrávané podloží patří mezi nejúčinnější protiradonové opatření. Volí se vždy při každém výskytu negativních vlivů: ≥ 140 kBq/m3 střední, ≥ 200 kBq/m3 nízkou. pokud není zvoleno. Takové větrání je totiž pečlivě navržené a kromě toho, že se o něj nemusíte starat, má mnoho dalších výhod. Řízené větrání je především účinné v odvádění nejrůznějších škodlivin z objektu (například pachy, kouř, těkavé látky z nábytku) a tím významně snižuje i koncentraci radonu

Odvětrání podloží - radon-expert

bytové domy Radotín - Větrání a klimatizace - TZB-inf

Koncentrace radonu v ovzduší budovy se mění během dne a noci, během jednotlivých dní, ročních období a dokonce i během let. Ovlivňují ji zejména : změny ve větrání, změny v celkovém přísunu radonu, Meteorologické podmínky. Kolísání koncentrace radon v průběhu dne. Záznam koncentrace radonu pochází z kanceláře konstrukcích i nucené větrání vnitřního prostoru. Klíčová slova: radon, protiradonová izolace, větrání podloží, větrání interiéru Basic principleshow to designradonpreventive measuresin dependenceon theradonindex of thebuildingare presen TZB-info / Větrání a klimatizace / Posviťte si na radon. Posviťte si na radon Datum: 21.4.2011 | Organizace: ThermWet s.r.o. | Firemní článek Zajištění dostatečné výměny vzduchu v budovách je jedním ze základních požadavků na jejich hygienické a zdravé prostředí

Řešení radonové zátěže ve vnitřním mikroklimatu - řízené

 1. Hlavní odborné téma - program akce. Úvod z radiační ochrany, Moderní požadavky na vytápění a větrání budov, Uplatnění požadavků na ochranu proti radonu při projektování a realizaci staveb, Měření radonu pro hodnocení, projektování a realizaci staveb, Zdravotní rizika vnitřního prostředí
 2. Hlavní odborné téma - program akce. Úvod z radiační ochrany, Moderní požadavky na vytápění a větrání budov, Uplatnění požadavků na ochranu proti radonu při projektování a realizaci staveb, Měření radonu pro hodnocení, projektování a realizaci staveb
 3. O výsledné koncentraci radonu v domě rozhoduje kromě koncentrace radonu v půdním vzduchu a plochy netěsností také intenzita větrání. Radon se samovolně přeměňuje na radioaktivní atomy pevných prvků - 218 Po, 214 Pb, 214 Bi a 214 Po, které se po vdechnutí usazují v průduškách a plicích a způsobují jejich ozáření
Radon a řízené nucené větrání, cesta ke zdraví - TZB-info

Je to taková intenzita větrání, při které je ve stavbě dosaženo návrhové hodnoty koncentrace radonu C nh. Návrhová intenzita větrání nnh se podle revidovaného znění ČSN 73 0601 uvažuje u přirozeně větraných staveb hodnotou 0,2 h -1. U staveb s nuceným větráním pobytového prostoru se tato hodnota určí podle. Koncentraci radonu ve stavbě ovlivňuje intenzita větrání. Nově byla zavedena návrhová hodnota intenzity větrání n nh, při které je dosaženo návrhové hodnoty koncentrace radonu C nh. U přirozeně větraných staveb je nově návrhová hodnota n nh = 0,2 h −1. U staveb s nuceným větráním se určí dle provozního režimu.

Odvětrání podloží - radon-expert

 1. Přístup se změnil i pro opatření u stávajících staveb. Nově se ochrana volí dle účinnosti konkrétního opatření a míry překročení referenční úrovně 300 Bq/m 3 (průměrná koncentrace radonu při intenzitě větrání odpovídající běžnému užívání). Revidované normy přitom uvažují pouze dvě úrovně překročení - do 500 Bq/m 3 a nad 500 Bq/m 3
 2. Novelizace normy již neumožňuje jako primární volit nucené větrání objektu. Jen pokud překračuje intenzita větrání ≥ 0,6 h -1 , je možné bez propočtu nahradit izolaci 1.kategorie těsnosti (s atestem - stanoven součinitel difúze radonu) izolací 2.kategorie těsnosti (bez atestu)
 3. Radon je radioaktivní plyn přirozeně se vyskytující ve složkách životního prostředí, vznikající přeměnou radia. Přísun radonu z podloží do objektu je ovlivňován rychlostí difúze tohoto plynu přes materiál kontaktních konstrukcí stavby a dále konvekcí, nasáváním radonu podtlakem v budově, který vzniká v.
 4. Při zvýšené koncentraci radonu ve vodě je třeba dbát na jejich dostatečné větrání. Pokud koncentrace radonu ve vodě přesahuje 1 000 Bq/l, je vhodné zvážit dostupná opatření, například napojení na veřejný vodovod nebo instalaci provzdušňovacího zařízení

Jeho obsah v čase výzmaně kolísá, jelikož jej silně ovlivňuje jednak větrání, a potom také změny v přísunu radonu z podloží. Přísun radonu , který proniká z podloží je ovlivněn podtlakem v budově, který závisí na rozdílu venkovní a vnitřní teploty Radon je radioaktivní plyn. Je druhou nejčastější příčinu vzniku rakoviny plic, hned po kouření. Vězte, že rakovina plic je onemocnění s nejvyšší procentuální úmrtností a v České republice je téměř 700 obcí s vysokou pravděpodobností překročení bezpečné úrovně radonu v budovách. Není nutné panikařit, ale základem j Kromě měření radonu provádíme dataloggerem Wohler KM 410 měření koncentrací CO 2, CO, teploty vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, případně teploty mokrého teploměru.Zvýšené koncentrace CO 2 jsou signálem špatného větrání. Z měření dostáváme časovou závislost naměřených hodnot: Důsledky špatného větrání staveb. Se snahou o snížení úniků tepla ze. Kvůli omezené možnosti větrání se pak radon s jeho rozpadovými produkty v budově hromadí. Rozpadové produkty radonu jsou radioizotopy polonia, bismutu a olova, což jsou kovy se schopností zachycovat se na aerosolech ve vzduchu. Ty jsou vdechovány a zachycovány v dýchacích cestách, které ozařují Radon je dneska už skoro všude Proto se dělají už od základové desky protiradonová opatření, která jsou popsána v projektu, aby se pronikání radonu zabránilo. Následně by radon neměl mít téměř žádný vliv na bydlící a už vůbec ne na podlahové topení

Nejzásadnější změny v radonové ochraně. Publikováno. 6. října, 2020. Radon je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic - na našem území přitom jeho koncentrace dosahuje vyšších než běžných hodnot, což z něj dělá nejen nezanedbatelné zdravotní riziko, ale. Radon se měří již v postavených objektech, které kupujete či nabízíte k prodeji - rodinné domy, byty či výrobní haly. Měření je nutné provést v případě rekonstrukce a změny stavby, nebo pro získání kolaudace či státní dotace. S naším specialistou se domluvíte na režimu užívání, protože větrání a.

Zbavte se radonu pomocí rekuperace! - ČESKÉSTAVBY

Radon v domě — Státní ústav radiační ochrany, v

 1. Nižší intenzita větrání automaticky znamená vyšší koncentraci škodlivých látek a plynů. Nejčastěji jsou překračovány koncentrace radonu, vlhkosti a oxidu uhličitého. Radon. Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který nelze detekovat jinak než speciálními přístroji
 2. Větrání pak přirozeně zajistí vítr či lze například osadit i nucené větrání pomocí ventilátoru. Jak se radonu bránit? Radon často proniká do budov z jejich podlaží do všech místností objektu a spolu s půdním vzduchem je nasáván v důsledku podtlaku v interiéru oproti vnějšímu prostředí
 3. Koncentrace radonu v ovzduší budovy se mění během dne a noci, během jednotlivých dní, ročních období a dokonce i během let. Ovlivňují ji zejména: změny ve větrání, změny v celkovém přísunu radonu, meteorologické podmínky. Kolísání koncentrace radon v průběhu dne. Záznam koncentrace radonu pochází z kanceláře
354 - PŘÍRODNÍ ZDROJE

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Opatření mohou být od jednoduchých (větrání, nucená ventilace) po složitější (střední stavební úpravy, nucená ventilace) anebo zásadní stavební. Dobrý den, Pozemek má nízký radon. Dům v projektu podlahové vytápění. Stavební úřad před vydáním stavebního povolení požadoval opravu projektu s vazbou na novou výhlašku o radonové ochraně u domů s podlahovým vytápěním. Údajně, podlahové vytápění potencuje uvolňování radonu, a proto se musí zvýšit radonová ochrana Pokud je nad jeho ložiskem postaven dům, netěsnostmi proniká do budov a bytů, kde se při nedostatečném větrání koncentruje. Radon je všudypřítomný, ve volné přírodě neškodný. Ve vzduchu na volném prostoru dosahuje koncentrace do deseti becquerelů na metr krychlový, běžně jej dýcháme

V opačném případě by bylo potřeba najít místo, kudy radon do domu vniká a to opravit. U bytu by bylo vhodné buď zvýšené větrání, nebo např. instalace rekuperace. Ta v domě bude stejně nainstalována, takže výsledné koncentrace radonu by měli být trvale nízké Jak lze vidět podle grafů, koncentrace radonu jsou v obou případech nízké, takže není potřeba dělat další opatření. V opačném případě by bylo potřeba najít místo, kudy radon do domu vniká a to opravit. U bytu by bylo vhodné buď zvýšené větrání, nebo např. instalace rekuperace

Radon Ve Vnitřním Prostředí Čidla Kvality Vzduchu

 1. Získané informace slouží k podrobnější analýze přísunu radonu do objektu, vlivu větrání na obsah radonu v budově, případně ke stanovení průměrných hodnot v době pobytu osob. Měření monitorem radonu je nutné v budovách s režimovým provozem (např. školy, kanceláře,), které jsou během dne či týdne.
 2. Na počátku roku 2006 vstupují v platnost revidovaná znění ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Revize byly vyvolány změnami legislativních předpisů (vyhláška 184/1997 Sb. byla nahrazena vyhláškou 307/2002 Sb. o radiační.
 3. Nedostatečné větrání je jednou z příčin nekvalitního prostředí budov - syndromu nemocných budov SBS (Sick Building Syndrome - WHO 1984). Větrání má prokazatelně vliv na lidské zdraví. Větrání je vždy spojeno se spotřebou energie pro ohřev venkovního vzduchu, nucené větrání vyžaduje energii pro pohon ventilátorů
 4. ář Pro účastníky se
 5. Takto si snadno postupně proměříte celý dům a zjistíte, jaký vliv má na koncentraci radonu v domě větrání, zapnutí a vypnutí rekuperace, nebo například zavření dveří od sklepa do společné chodby. A to je celá věda. Nebuďte k radonu neteční
 6. Metodický pokyn pro návrh větrání škol pro SC 5.1 a SC 5.3,PO5, OPŽP, VOC, vodní pára, prach, radon apod.), které se mohou uvolňovat v prostředí učeben, případně mohou být obsaženy ve venkovním přiváděném vzduchu. Kvalita ovzduší v učebnách se hodnotí podle koncentrace oxidu uhličitého CO
 7. Radon z podloží. Podloží budovy je zpravidla nejvýznamnějším zdrojem radonu. Konkrétní koncentrace v domě úzce souvisí s množstvím radonu přítomným v podloží pod objektem a plynopropustností podloží pod domem. Závisí také na těsnosti objektu vůči podloží a na intenzitě větrání objektu. Možné vstupy radonu do.

Změny v navrhování protiradonových opatření podle

Těsnění a větrání . těsnění trhlin ve svém základu může pomoci zabránit radonu dostat do svého domova na prvním místě , aleEPA nedoporučuje používat to jako stand-alone řešení vašeho problému radonu . Takže kromě utěsnění trhlin v základech , měli byste také větrat sklepě tomu také tak. Zdánlivě jednodušší podmínky provozu větrání v dole bez přítomností metanu jsou však značně zatížené skutečností, že při těžbě radioaktivního nerostu se do větrního proudu uvolňuje radon, a proto musí být kladen zvláštní důraz na zajištění požadavk MĚŘENÍ RADONU PRO HODNOCENÍ, PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB Ivana Fojtíková, Aleš Froňka • Požadavky na větrání obytných budov podle národní přílohy Z1 k ČSN EN 15665 Přísun čerstvého vzduchu 15-25 m3.h-1; 0.3 (minimální hodnota pro obývan Koncentrace radonu v pobytových prostorech nově stavěných staveb by podle atomového zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 Sb. neměla překročit tzv. směrnou hodnotou 200 Bq/m3. Doporučuje se ale provést návrh i realizaci protiradonových opatření takovým způsobem, aby v dokončeném domě při intenzitě větrání.

Radon patří k velmi běžným plynům a často se vyskytuje v bytech. Prověřte kvalitu ovzduší u vás a případě potřeby zaveďte potřebná opatření Nejjednodušším opatřením je pravidelné větrání prostor, zejména v zimě. Podrobný popis problému Zdroje radon Testování přítomnosti RADONU. Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším radioaktivním rozpadem. Radioaktivní přeměnou vznikají z radonu další radionuklidy tzv. dceřiné produkty radonu, např. 218Po (polonium), 214Pb.

1 Řešení radonové zátěže ve vnitřním mikroklimatu řízené větrání Teorie: Radon je jeden z nejvzácnějších přírodních plyn.. DÍL: Větrotěsnost a větrání šikmých střech . V druhém díle se dočtete, jak předejít chybám při navrhování a provádění ventilační mezery pod střeš Celý článek. 01. 08. 2019. 1. DÍL: Větrotěsnost a větrání šikmých střech. Jaké jsou požadavky na větrotěsnost střech a kdy vznikají problémy s náporem. Decentrální systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Jedná se o samostatné zařízení převážně bez rozvodu vzduchu. Decentrální větrací jednotka s rekuperací dodává čerstvý vzduch, zajišťuje příjemné vnitřní klima a pocit pohody. Decentrální (lokální) rekuperace je vhodná pro domy již hotové nebo ve.

Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření

Domy Uzavřené energetické účinnosti a domy zavřené až na zimu bude vidět vyšší koncentrace radonu , než domů otevřela přirozené větrání na léto . Testování . Od vás nemůže vidět , vůně nebo chuť radon ,jediný jistý způsob, jak zjistit hladinu radonu ve vaší domácnosti je pomocí testu radonu kit Měření radonu, ceník. Měření radonu rychle, levně, profesionálně, vnitřek staveb, pozemky. Naše firma RDM servis zajišťuje měření radonu na základě uvedených zákonů a dle Rozhodnutí SÚJB o povolení činnosti ze dne 4.1.2006, č.j.1322/2006 a Rozhodnutí o udělení pravidelně obnovovaného oprávnění zvláštní odborné způsobilosti ze dne 2.7.2014, č.j.SÚJB. Pokud je obsah radonu vyšší než pomocný ukazatel (referenční úroveň) 100 Bq/l, požaduje se posoudit, zda by nebylo i v tomto případě výhodné radon z vody odstranit (tj. porovnávají se náklady a přínos takového opatření). V roce 2015 bylo zjištěno překračování úrovně 300 Bq/l u 0,7 % analyzovaných vzorků Radon neradno 17.4.2013ThermWet s.r.o. Rekonstrukce rodinného domu za účelem odstranění Radonové zátěže. Větrání s rekuperací tepla nasazeno pro účinné odvětrání a zajištění energetických úspor. Jak to vidí majitel? Přečtěte si o tom jaké zvolil řešení

Vstup RADONU do objektu a jeho chování uvnitř — Státní

Důležité je předat ho rovněž projektantovi a výslovně požadovat, aby navrhnul preventivní protiradonová opatření podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Riziko pronikání radonu do stavby je třeba brát v úvahu také při návrhu zateplení stavby a způsobu a intenzity jejího větrání koncentrace radonu v podloží pod objektem a propustnost podloží pro vodu a plyny; těsnost obvodového pláště, zejména průvzdušnost oken a dveří; intenzita větrání, která je určena způsobem větrání (přirozený okny nebo nucený lokální event. centrální VZT.), četností otevírání oken a dveří apod.. Rekuperační jednotka zvenku nasaje látky, které filtry nepropustí do interiéru. Tím zajistí jednak čerstvý vzduch v domácnosti, ale také ochrání potrubí. Filtrační schopnost je samozřejmě tím vyšší, čím čistší je filtr. Na jeho výměnu vás jednoduše upozorní sama jednotka. Objednat filtry Radon je po kouření druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic. V Česku má ročně na svědomí dvakrát víc úmrtí než dopravní nehody. Zvláště v oblastech s jeho vyšší koncentrací je proto namístě dbát na protiradonové izolace a dobré větrání

Revitalizace bytových domů. Komplexní revitalizace bytových domů - nová fasáda, střecha, půda, výměna oken a dveří. Zkušenosti z oprav více než 800 bytových domů koncentrace radonu, přestože podle původních výsledků měření z 90. let v nich byla koncentrace radonu nízká. Toto zvýšení je třeba přičítat změně uživatelských zvyklostí majitelů, zvýšeným nárokům na tepelný komfort, změně způsobu vytápění a snížení intenzity větrání při snaze šetři Legislativa. Měření radonu Ostrava. Firma Aktivita-Radon provádí měření radonu na pozemcích, tak i v objektech. Radonový průzkum na parcele a také ve stavbě

Principy ochrany nových staveb proti radonu z podlož

nuceného větrání v porovnání s větráním přirozeným. Dále pak práce zkoumá další vlivy na iontové mikroklima, kterými je koncentrace radonu, pobyt osob, větrání okny a koncentrace CO 2. Měřením nebyly zjištěny konzistentní výsledky a problematiku je potřeba podrobit detailnějšímu zkoumání. Klíčová slova AirThings Wave plus. Pomocí senzoru AirThings Wave plus si zajistíte bezpečí v domácnosti i firmě. Používejte senzor všude tam, kde potřebujete mít aktuální informace o úrovni radonu ve vzduchu. Kromě radonu zařízení měří také vlhkost, teplotu, možnost výskytu chemikálií v ovzduší, oxid uhličitý a úroveň tlaku.Pracuje bezdrátově, stačí, když dovnitř. Problém radonu se přeceňuje a pumpují z toho některé firmy,které dělají,jako kdyř měří a vystavují za to slušně mastné faktury.Není tu nikdo,kdo by tomu rozuměl a udělal kontrolu.Tam kde je geograficky místo s nízkou emisí radonu,si nemusíte dělat starosti,Vlastností radonu je především vysoká specifická hmotnost.Radon je plyn,těžší jako páry rtuti.Takže se. Doporučuji zajistit dostatečné větrání, a to nejen s ohledem na radon, ale zdravé vnitřní ovzduší obecně. Bydlíte v domě, který nemá obytné místnosti umístěné na terénu? Pak by také neměl být problém s odvedením radonu, který může pronikat do stavby z půdy Radon Houby, plísně (souvisí s vlhkostí) Teplota Karcinogenní VOC Jiné alergeny Hluk nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu vznikajících škodlivin a tepelně-vlhkostní zátěže prostoru

Posviťte si na radon - TZB-inf

Radon byl objeven v roce 1900 Friedrichem Ernstem Dornem při zkoumání radioaktiv-ního rozpadu radia a byl nazván radiová emanace. Současné označení radon se používá od roku 1923. Bylo zde zavedeno nucené větrání, začalo se vrtat s vodním výplachem, pr Podlakové větrání napomáhá nasávání radonu do objektu. Radon je plyn, který uniká z geologického podloží, půdy do prostředí vzduchu. Do objektu se radon dostává srkz praskliny v podlaze, základové desce nebo obvodových stěn sklepních prostor

Snížení koncentrace radonu. Větrání s rekuperací s lehkým přetlakem je snad jediným vhodným typem větrání pro domy s tímto problémem; Možnost získání dotace; Nic není dokonalé a u náročných moderních technologií s požadavkem na maximální přesnost a dodržování doporučených stanovených instalačních postupů. Radon v půdě Síla (tloušťka) membrány se pohybovala od 3 do 5 mm - v závislosti na místě aplikace. Poněvadž šlo o nástřikový systém, byla membrána prosta spojů a vytvářela tak jednolitý celek - bariéru, kryjící veškerý povrch základové desky a podzemních (suterénních) zdí

BYDLENÍ | Jaké jsou způsoby větrání?

Měření probíhá v topné sezóně, po dobu minimálně 2 měsíců. V případě překročení směrné hodnoty pro radon se pak zvažuje provedení protiradonových opatření (např. vysávání radonu pod základy, nanesení vrstvy bránící pronikání radonu, větrání) Měření radonu na stavebním pozemku je vyžadováno stavebním úřadem jako podklad pro vydání stavebního povolení pro každou obytnou stavbu. V případě stavby na tzv. ohlášení je nutno změřit radon před zahájením stavby a protokol doložit ke kolaudaci, resp. oznámení o užívání stavby

02 Přir. větrání jednou šachtou 6.855 (centrální) 39.385 1.742 603 37.643 6.252 96 91 03 Přir. větrání jednou šachtou (vnější) 39.385 6.855 16.607 3.213 22.778 3.642 58 53 Řízené větrání 05 Říz. větrání jednou šachtou (centrální) (56 W) 39.385 6.855 409 368 38.976 6.487 99 95 06 Říz. větrání jednou šachtou. Zhodnocení obsahu radonu v budově je obtížné, protože obsah radonu v budovách významně kolísá nejen během dne a noci, ale také v průběhu ročních období. Vyšší hodnoty koncentrace radonu se v budovách obvykle vyskytují v noci z důvodu omezeného větrání a v topné sezóně, kdy dochází k nasávání radonu z. Proč měřit radon 1) LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY S úsporou tepelné energie jde často ruku v ruce i omezení přirozeného větrání, ke kterému se uživatelé uchylují, aby omezili tepelné ztráty. Tyto faktory jsou příčinou nedosažení minimální potřebné výměny vzduchu v interiéru obytných a pobytových místností Ochrana nových staveb proti radonu. Ochranu staveb proti radonu z podloží řeší ČSN 73 0601 (únor 2006). V tomto příspěvku se budeme zabývat ochranou nových staveb pomocí instalace větracího systému. Tento systém se navrhuje v případě překročení radonového indexu pozemku (RIP): 200 kBq/m3 pro nízkopropustné podloží

Standardně navrhované propustné (štěrkové) vrstvy pod domem, ve kterých se akumuluje radon, je pak tedy nutné ještě doplnit o větrací systém, a to i v případě, že v domě máte instalované nucené větrání. Vytvoření průduchů do soklů se nedoporučuje, neboť by to přispělo k výraznému ochlazování a bylo by tak v. Koncentraci radonu v interiéru způsobenou exhalací radonu ze stavebního materiálu lze snížit odstraněním daného materiálu, obdobně jako při snižování úrovně záření gama. Není-li to možné, můžeme buď zvýšit intenzitu větrání pobytového prostoru, nebo uvolňující se radon odvětrat pomocí vzduchových mezer. Měření OAR. Detektory jsou umístěny po dobu 7 dní. Ve všech obytných a pobytových místnostech v 1. NP, popř. ve sklepě, pokud se tam nějaké nachází, a v 1/3 počtu v dalších nadzemních podlažích v RD, BD, atd.. S naším specialistou se domluvíte na režimu užívání, protože větrání a topení podstatně ovlivňují.

Radon vstupuje do domu nejčastěji z podloží bu-dovy. Konkrétní hodnota koncentrace radonu v domě závisí na intenzitě větrání, těsnosti stavby a na kon-centraci radonu v podloží pod domem (obr. 2). Dnes tedy víme, ve kterých částech státu riziko radonu nehrozí a kde je naopak zvýšené. V uplynulých deká Je důkazem toho, že účinné bytové větrání nemusí být drahé - jeho regulace probíhá automaticky podle principu: Větrání jen tolik, kolik je třeba Správně navržený větrací systém může značně snížit negativní vliv nevhodně použitých stavebních materiálů (radon, formaldehyd) Podle studií je nejúčinnějším opatřením, jak snížit koncentraci radonu, dostatečné větrání. To odstraní riziko bezpečně. Do odvětrávání se pustili i v Kovářově. Využíváme i staré komíny a samozřejmě větráme okny. Děláme kontrolní měření a režim zvýšeného větrání budeme opakovat do doby, než se. 5) Větrání s rekuperací je nadstandard a zbytečný luxus Zvláštní je, že v našem životě dbáme o to, co jíme, co si oblékáme, čím jezdíme,ale o to, co 24h denně dýcháme, se moc nezajímáme. V základních variantách lze pořídit větrání bytu od 60 000Kč a větrání rodinných domů v horizontu 75 000 - 120 000Kč

Zateplení domů může přispět ke zvýšení radonu | IzolaceProtiradonová opatření | radon-mereniMěření radonu v budovách | VP Radon

Norma zavádí tzv. návrhové hodnoty pro objemovou aktivitu radonu (OAR) ve stavbě, intenzitu větrání, OAR v půdním vzduchu a plynopropustnost zemin a pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření od přírodního zdroje záření i návrhovou hodnotu roční efektivní dávky 68 900 Kč bez DPH. 83 369 Kč. Rekuperační jednotka Ventbox 400 Standard pro větrání rodinného domu do plochy 300 m2 s ovládáním přes webové rozhraní a týdenním časovým režimem. Kód: 156. Rekuperační jednotky Ventbox 300 a Ventbox 400 českého výrobce ThermWet zajišťují: řízenou rekuperaci vzduchu. nucené větrání Pokud uživatelé těsnost nových oken nevyváží zvýšením intenzity větrání, mohou si přivodit vážné zdravotní komplikace, řekl Mařík. Pronikání radonu z podloží do budovy by měla bránit protiradonová izolace, ochrana domu by se ale podle odborníků měla řešit individuálně Ze školy si určitě pamatujeme, že radon je plyn a když omezíte přirozené větrání, hodnoty radonu stoupnou. Proběhla nějaká opatření během těch tří let? Pochopitelně, omezili jsme výuku v přízemí na nezbytně nutnou dobu. Což nebyl problém, v přízemí máme hlavně odborné pracovny a dílny měření radonu, měření radonu pardubice, radon, radioaktivita, ionuzijící záření, měření radonu ke stavebnímu povolení, protiradonové opatření, izolace proti radonu, hydroizolace, radon ve vodě, alfa aktivita, beta aktivit Firma Radontest provádí měření radonu na pozemcích a stanoví radonový index pozemku a měření radonu v objektech - v bytových i rodinných domech. Radonový průzkum je orientační, na jeho základě zpracujeme optimální návrh hydroizolace a izolace proti radonu