Home

Kolonialismus pracovní list

DUMY.CZ Materiál Kolonialismus na konci 19. stolet

 1. IMPERIALSMUS A KOLONIALISMUS Pracovní list • pracovní list si vlep do sešitu • vyplněný pracovní list si zkontroluj níže Světová impéria (kolonialismus a imperialismus) V 18. století byly dokončeny objevy světadílů. Obchodníci, cestovatelé a objevitelé se tedy mohli zaměřit na výzkum vnitrozemí jednotlivýc
 2. Pracovní list - text s podtrženými slovy Světová impéria ( kolonialismus a imperialismus ) V 18. století byly dokončeny objevy světadílů. Obchodníci, cestovatelé a objevitelé se tedy mohli zaměřit na výzkum vnitrozemí jednotlivých kontinentů
 3. Kolonialismus, Imperialismus. ROBERT RIEDL. * * Masová produkce po průmyslové revoluci potřebovala levné suroviny, které mohly být získávány z dobytých území: Průmyslová revoluce dala nejen prostředky (lodě, železnice, zbraně) k dobytí vzdálených území, ale také poskytla důvody, proč kolonizovat. Z dobytých území se mohly levně dováže levné.
 4. Pracovní listy 44192; Výukové materiály 92840; Multimédia 2062; Ostatní 218
 5. Kolonialismus Učební text Důl na zlato v Johannesburgu, Jižní Afrika Výstavba Otavské železniční dráhy v Namibii, Jižní Afrika, 1905/1906 Kakaová plantáž v Ghaně, Západní Afrika, současnost Sklizeň kávy v Ugandě, Východní Afrika, současnos

DUMY.CZ Materiál Kolonialismus 19. stolet

KOLONIALISMUS = rozšiřování moci národa nad územím a lidmi mimo vlastní hranice IMPERIALISMUS = politika, která se snažila rozšířit vliv jednoho státu na jiná území, - příčiny: snaha vyniknout (prestiž), získat suroviny a odbytiště pro své výrobk Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/145716-kolonialismus-19-stoleti>. Anotace: Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s problematikou vývoje revoluční Francie po roce 1789. Všímá si obecně příčin revoluce, dále i základních hybných sil revoluce. Seznamuje i s institucionálním zázemím nového. čínsko-japonská válka. rusko-japonská válka. první búrská válka. druhá búrská válka. boxerské povstání. trojdohoda. trojspolek. Blok 5 hodin určený k zopakování dosavadních znalostí žáků o zámořských objevech a počátcích kolonialismu, seznámení se s pokračujícím obsazováním cizích území evroými mocnostmi (důraz na jejich nejvýznamnější kolonie a. kolonialismus = osidlování různých částí světa zejm. evroými mocnostmi; umožněno rychlým rozvojem techniky v Evropě. § hosp. důvody - zdroj levných surovin a pracovní síly, odbytiště výrobků z metropole. § prestižní důvody - stát držením kolonií demonstruje svou moc. § strategické důvody - kolonie zajišťuje vliv metropole v oblasti (spíše úplnou. Pracovní list řešení Předmět: Dějepis Ročník: osmý (8. B) Opakování vzdělávacího celku: Kolonialismus Opakování a četba v učebnici strana 98 - 99. Doplněný text přepiš do sešitu: Nejvyspělejším světadílem na konci 19. století byla Británie

Kolonialismus konce 19

Evroý kolonialismus a rozvoj světového obchodu Učební text EVROPSKÝ KOLONIALISMUS A ROZVOJ SVĚTOVÉHO OBCHODU Klíčová slova: dvě období kolonizace, plantážní velkovýroba, obchod s africkými otroky, objevitelské metody, kupci-dobrodruhové, korzáři a bukanýři, obchodní společnosti, charakteristické prvk Pracovní list 1. Zjisti, odkdy a v jakých oborech se uděluje Nobelova cena. Kdo z Čechů je nositelem Nobelovy ceny a v jakém oboru? 2. Mezi významné osobnosti české vědy a techniky patřil F. Křižík, kdo to byl a čím se zabýval? 3. Utvořte dvojice a. Marie Curie-Sklodowska b. Albert Einstein c. Alfred Nobel d. Louis Pasteur e KOLONIALISMUS A USA V 19. ST. Pozdravy od královny Viktorie a milého Otty von Bismarcka. God save the Queen! Prezentace k dispozici zde: VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE SJEDNOCENÍ NĚMECKA A ITÁLIE, FRANCIE NAPOLEONA III. REVOLUCE 1848. Paříž, Vídeň, Berlín: studenti na barikádách 1. Tentokrát budeš muset trochu listovat učebnicí. Přečti si o RUSKU (str. 113 - 115), dále pak odstavec o JAPONSKU (str. 115 lišta) a na str.106 kapitolku IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS. 2.Stáhni si pracovní list. Vyplněný list nalep/přepiš do sešitu. Hotový úkol vyfoť a pošli zpět Pracovní listy k tématu kolonialismu a imperialismu konce 19. a počátku 20. století jsou určeny studentům středních škol. Cvičení se zaměřují na dlouhodobé souvislosti snah evroých mocností o budování koloniálních impérií - místo dějin dobývání se studenti věnují dějinám motivů a intepretací

5) Kolonialismus a dekolonizace - Pomocné materiály z

Pracovní list Předmět: Dějepis Ročník: osmý (8. B) Opakování vzdělávacího celku: Kolonialismus Opakování a četba v učebnici strana 98 - 99. Doplněný text přepiš do sešitu: Nejvyspělejším světadílem na konci 19. století byla _____. Velmoci se snažily získat nové _____ _____ pro průmysl a také. Použité pomůcky: dataprojektor, pracovní listy Časová náročnost: 2x45 min Postup realizace: Žáci pracují dle instrukcí viz níže. Seznámí s terminologií a tu potom používají prakticky při aktivitách ve skupině. Vyjma práce s anglickým jazykem žáci rovněž pracují s mapou. Příloha: pracovní list + řešen

Vyplň pracovní list na kolonialismus a imperialismus (soubor s názvem prac_list_imperialismus_kolonialismus). 4 3) ÚKOL Č. 3. Zamysli se nad tématikou kolonialismu a imperialismu. Myslíš si, že měl kolonialismus smysl? Souhlasíš s názorem Kiplinga, že kolonialismus měl domorodcům v dobré. Jedná se o pracovní list sloužící k opakování učiva probraného a demonstrovaného na dvou prezentacích Power Point (BlKU_01, BlKU_02), lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky. Klíčová slova: kolonialismus, nacionalismus, antisemitismus, sjednocovací proces, dualismus politické mapy světa - kolonialismus/Objevné cesty): cestovatel výprava ze země roky výpravy navštívená místa Cortés Pizarro Livingstone Scott da Gama Cílem prvních zámořských výprav bylo často podmanit si tamní civilizace. Zjisti, na území kterých dnešních států bylo centrum říše (mapa Kořeny civilizace):.

Kolonialismus a imperialismus 19

 1. Imperialismus a kolonialismus, vznik R-U. České země ve 2. pol. 19. st. Židé, české země na poč. 20. st. Umění, věda a technika. 1. světová válka I. 1. světová válka II. Vznik ČSR + v každém testu se objeví pojmy. Otázky do sešitu (pondělí 28. 4. 2014) 1. Kolik mužů se účastnilo bitvy u Verdunu
 2. Novodobý kolonialismus (Neokolonialismus, Neofeudalismus, digitální nevolnictví 21. století) V 19. a 20. století jsme se postupně zbavili lokální kolonizace, nyní však naplno běží proces digitální kolonizace na globální úrovní, která se týká každého člověka v různých podobách
 3. Páteř-pracovní list (doc) Svaly I (doc) Svaly II (doc) Klouby těla (ppt) Obecná stavba svalu (ppt) Svaly hlavy a krku (ppt) Lebka-obličejová část (doc) Lebka-mozková část (doc) Kostra horní končetiny (ppt) Svaly hrudníku, břicha a zad (ppt) Klouby lidského těla (doc) Svaly horní a dolní končetiny (ppt) Směry a roviny.
 4. pracovni_list_cr_relief_podnebi_vodstvo_pudy.pdf Zobrazit Stáhnout: Pracovní list k tématům Česká republika - geomorfologie, podnebí, vodstvo a půdy. 776 kB: verze 2 : 20. 10. 2010 23:22: Karel Malík: Ċ: pracovni_list_Z8_EU-Ze.pdf Zobrazit Stáhnout: Pracovní list k tématu Sídla ČR. Navazuje na stejnojmennou prezentaci. 496 kB.

Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu „Výuka modern

Pracovní listy jsou vytvořeny zvlášť pro vyučující a žáky. Pracovní list pro učitele obsahuje navíc podrobnější vysvětlení jednotlivých aktivit a upozornění na možné problémy, které se mohou během realizace objevit. Jednotlivé šablony budou zařazeny do hodin výuky konverzace z anglického jazyka. Pracovn K opakování tématu Marie Terezie a Josef II. bude sloužit PRACOVNÍ LIST. Termín: Vypracované úkoly z pracovního listu mi pošlete do pondělí 9.listopadu na email jana.cizkova@zsbreznice.cz. Řešení pracovního listu: 1D, 2E, 3G, 4F, 5A, 6C, 7B Zdravím všechny Pracovní list zaměřený na orientaci na mapě a na základní vědomosti o oceánech. kolonialismus. více... Vyčištění oceánů od plastového odpadu. 0 ohodnoť! Vyčištění oceánů od plastového odpadu. Autor. autor neznámý. Poskytovatel. ČT edu. 0 0 0. Vyhledat vybrané štítky. A prezentace s úkoly 11 EUPES - Kuj 24 D Křížové výpravy - PL 3 7.A opakování 12 EUPES - Kuj 30 D Středověká kolonizace 3 7. A pracovní list 13 EUPES - Kuj 31 D Život na hradech 3 7. A prezentace, výklad 14. EUPES - Kuj 32 D Gotický hrad 3 7. A pracovní list 15. EUPES - Kuj 34 D Poslední Přemyslovci 3 7 Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace. Mírová 81 471 24 Mimoň. IČO: 48282545. IDDS: x3emfgp. skola@skolamirova.c

K opakování tématu Marie Terezie a Josef II. bude sloužit PRACOVNÍ LIST. Termín: Vypracované úkoly z pracovního listu mi pošlete do pátku 23.října na email jana.cizkova@zsbreznice.cz Řešení pracovního listu: 1D, 2E, 3G, 4F, 5A, 6C, 7B Úkoly na 12.října (pondělí) Doplň pracovní list Člověk v sociálních vztazích - konflikt. Odpovědi promysli a odpověz co nejpodrobněji. Vyplněný PL pošli na můj mail. Člověk v sociálních vztazích - konflkt.docx (10784) 17. 3. dějepi využívání levné pracovní síly, díky níž obdělávali rozsáhlé plochy plantáží s bavlnou a tabákem. Měli naopak v úmyslu tento typ zemědělské velkovýroby spolu s otrokářstvím rozšířit i na nově kolonizovaná území na Západě, proti čemuž se rezolutně stavěli Seveřané

ZŠ Kunratice 20.týden D 8. ročník Kolonialismus v ..

• D- pracovní list. fyzika • úkoly. Chemie, Přírodopis • Ch, Př - úkoly • Ch, Př - úkoly pdf verze. Matematika • M - úkoly. mluvnice a literatura • úkoly do 22.5. • úkoly do 22.5. • úkoly do 22.5. NJ • Zadání prác Rok po roce: 1960-1964 ve světě - prezentace (2.3.2014) Dekolonizace Afriky - pracovní list (31.1.2014) Protikapitalistické a protiimperialistické karikatury v Dikobrazu (2.10.2013) Rvačka o Afriku (1.8.2013) Fotogalerie Dekolonizace Afriky (1.1.2012) Genocida ve Rwandě (30.1.2011) Snímek odhalil brutalitu policie Prezentace Google vám. 6. K tématu vypracovat Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří znalosti daného tématu u ostatních žáků. Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek k danému tématu. Je na vašem uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně jich ale musí být 10. 7 Služba ukládání a zveřejňování dokumentů bez omezení prostoru na disku. Více než sto podporovaných formátů May 30, 2021 | In Uncategorized In Uncategorized | By B

Milá 8. B a 8. A, Jak jsem slíbila, tak činím. Vaším ..

 1. 17.1 Počet vět v souvětí, určení Vh, Vv, poměry mezi Vh - pracovní list s řešením 18) Vedlejší věty, druhy vedlejších vět 19) Druhy vedlejších vět - pracovní list s řešením. 20) Slovesný vid. 21) Čárka ve větě jednoduché a v souvět.
 2. mapy a k ní příslušných pracovních listů pro žáky. Pomůcku budu ověřovat na dvou typech škol, na gymnáziu a na 2. stupni základní školy. Na základě zpětné vazby (viz dotazník) a ověření v hodinách zeměpisu budou provedeny konečné úpravy a pomůcka může být využívána v praxi škol
 3. F ausländische Regierung I S Europa 1500 Karte von 1914 Cape to Cairo Red Line Po prázdninové přestávce se Tvar vrací k pokračování cyklu Dějiny kolonialismu, jehož vydávání zahájil loni na podzim kolonialismus ppt, kolonialismus 19. století, kolonialismus pracovní list, kolonialismus abz, kolonialismus afrika, kolonialismus.
 4. Přírodopis-pracovni list doc. 2. Přírodopis-pracovni list odt. 2. Přírodopis-pracovni list parazite doc. 2. Přírodopis-stavba bunky ppt. 26. Přírodopis-tabulka bunky tisk odt. 1. Přírodopis-test na konci flp. 31. Přírodopis-test na konci ppt. 31. Přírodopis-voda flp. 7. Přírodopis-voda ppt. 7. Přírodopis-zahavci ppt. 2
 5. Roku 1450 Portugalci překročili rovník a učinili další objevy v Africe; snažili se obeplutím Afriky dostat do Indie. V letech 1487 - 88 Bartolomeo Diaz dosáhl mysu Bouří (přejmenován na mys Dobré naděje). O deset let později (1497 - 98) Vasco da Gama doplul na Indické pobřeží (město Kalikut). Podařilo se mu navázat obchodní spojení (hlavní zájem byl o koření)
 6. Anglický jazyk (pracovní list č.3) - vypracované poslat zpět paní učitelce Anglický jazyk - naskenované stránky z pracovního sešitu pro kontrolu => klikněte na stránku, kterou chcete zkontrolovat ( strana 46 , strana 47 , strana 49 , strana 50
 7. Vážení rodiče, níže je uvedena náplň učiva pro žáky/-ně na období od 4.5. do 7.5.2020. Vyučující budou dále podle potřeby zasílat e-mailem vzdělávací materiály (pracovní listy apod.) nebo je budou zveřejňovat na portál
Výuka

#NEZkreslenaVeda #NEZkreslena_veda #NEZkreslenávěda #NEZkreslená_věda #akademievedCRNEZkreslená věda III: třetí série vzdělávacího cyklu Akademie věd České r.. Výsledky hledání výrazu kolonialismus. cizí slovo odpovídající význam vlastnosti detail; kolonializmus, kolonialismus >> systém a politika vykořisťování, zisky a výnosy na úkor druhých kolonialismus usa, kolonialismus pracovní list, kolonialismus ppt, kolonialismus a imperialismus, kolonialismus abz, kolonialismus definice. Po prázdninové přestávce se Tvar vrací k pokračování cyklu Dějiny kolonialismu, jehož vydávání zahájil loni na podzim kolonialismus ppt, kolonialismus 19. století, kolonialismus pracovní list, kolonialismus abz, kolonialismus afrika, kolonialismus asie, kolonialismus v africe, kolonialismus 18. století. Potom, co byl na pražském Žižkově pomalován pomník Winstona Churchilla, se řada občanů i veřejných osobností ptala, proč se téma kolonialismu a práv černochů řeší i u nás. Na tyto otázky má svou odpověď historička Markéta Křížová. Podle jejích slov v Deníku N i Češi profitovali z obchodu s otroky. Za to, že se čeští vlastenci mohli scházet v.

Pracovní list, seznam pojmů, slepá mapa. 3. 10. 2017. Cestovní ruch v Jihovýchodní Asii. Atraktivity cestovního ruchu v regionu. Cestovní ruch a rozvoj společnosti. Letáky CK, pracovní list. 27. 9. 2017. Chudoba v Jihovýchodní Asii. Pirátství v Jihočínském moři a Malackém průlivu. Produkce drog v oblasti Zlatého. Opakujte učivo od 2.pol. 19. století po Imperialismus a kolonialismus. stále mi odesílejte PL Národní divadlo a někteří stále neudělali on-line test!!!! 11. - 15.5. ZÁPIS Imperialismus a kolonialismus opiš nebo vlep do sešitu. 4.5. - 8.5. Stále nemám od některých vyplněný on-line test a pracovní list Národní divadlo Kolonialismus v němčině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » němčin Surovinové zdroje v ČR Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_106 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum vytvoření: 02.11.2013 Třída: IX

Učební materiály 8

CHEMIE Halogenidy 2 - 25.5 - 31.5 halogenidy 2 pracovní list Halogenidy - 18.5 - 24.5 HALOGENIDY do 15.5 chemi Pracovní listy dopravní prostředky, pracovní list, semafor, dopravní značky 1 komentář u textu s názvem Značky a semafor Vlak-vybarvování dle diktát 1. Jahrhunderts hatten die europäischen Großmächte die Welt im kolonialen Wettlauf längst in Einflusssphären aufgeteilt. Karikatur (von lateinisch carrus ‚Karren', also: Überladung, und italienisch caricare ‚überladen', ‚übertreiben') bedeutet die komisch überzeichnete Darstellung von Menschen oder gesellschaftlichen Zuständen, auch mit politischem bzw. Welche. Pracovní list pro spolužáky - čitelný, věcně správný, kreativní. Prezentace - max. 5 minut; pravidla jako u písemného referátu Snad jsem vše vyjádřila jasně. V případě jakýchkoli nejasností, nepochopení neváhej se zeptat! Při hodině, o přestávce, E-mailem... 4. Tématické okruhy v jednotlivých ročnících. 6.

Video: Dějepis 8. ročník :: Ivana Lutonsk

Radim Valenčík: Nový model EU? Neokolonialismus. 17.09.2017 16:50. Pokud budeme sledovat dlouhodobější tendenci vývoje vztahů mezi státy EU, nemůžeme přehlédnout, že stále více a stále zřetelněji se prosazuje snaha silnějších zemí (které samy sebe nazývají těmi rychlejšími v kontextu pojmu vícerychlostní EU. Neokolonialismus Neocolonialism - Wikipedi . Neocolonialism is the practice of using economics, globalisation, cultural imperialism, and conditional aid to influence a country instead of the previous colonial methods of direct military control (imperialism) or indirect political control ().Neocolonialism differs from standard globalisation and development aid in that it typically results in a. Imperialismus a kolonialismus Imperialismus= politika rozšiřování moci evroých států nad méně vyvinutými obyvatelstvem jiného světadílu Kolonialismus= vytváření kolonií= závislých území, ze kterých evroé země čerpají surovin Metodický list . studijní obor: Historie To je doprovázeno snahou nahradit chybějící pracovní sílu restriktivními opatřeními vůči té zbývající, ať již se jedná o osobní svobodu či výši pracovního výkonu. K tomu slouží i statistické materiály - katastry například. Nový impuls získává kolonialismus s.

Moderní-Dějiny.cz Francie je dobrá a štědrá vůči lidem ..

 1. Památník Lidice - pracovní list I. strana: 2 II. část 1. Zakresli do slepé mapy obec Lidice 2. Spoj pojmy, které spolu souvisejí Barnet Stross 173 mužů Reinhard Heydrich film Tichá ves Horákův statek lidické ženy horníci z jižního Walesu stanné práv
 2. Národní obrození - Pracovní list Národní obrození v českých zemích probíhalo v poslední třetině 18. století a ve století 19. až do roku 1848. Hlavním úkolem národního obrození bylo pozvednout český jazyk a zvýšit sebevědomí českého národa. 1. Doplň do textu
 3. Pracovní list Katedra sociologie FSS MU 2019 2 kapitálů a jejich vzájemný poměr vymezují pozici jedince v sociálním poli, přičemž jedinci, kteří jsou v sociálním poli blízko, mají podobný habitus - vkus, zvyky, preference apod. řídící jejich jednání
 4. ISBN: 978-80-7563-135- 9 788075 631350 Hravý dějepis 8 obsahuje kapitoly: • 2. polovina 17. století a 18. století • Velká francouzská revoluce a napoleonské války • Evropa a svět po napoleonských válkách • Revoluce 1848 • 2. polovina 19. století a počátek 20. století • První světová válka V pracovním sešitě Hravý dějepis 8 najdete
 5. Modernizace Japonska a Ruska učebnice str. 90-91, Kolonialismus str. 94-97 Zadání samostatné práce v Teams ***** FYZIKA Téma: Skupenské stavy Učebnice str. 52-63 pročíst + vypracovat otázky str. 56,59 Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams ***** PŘÍRODOPI
 6. Pracovní list - možnosti absolventa ZŠ 1 Jméno: 1. Otevři si libovolný webový vyhledávač a pomocí vhodných hesel se pokus najít webové stránky obsahující seznam středních škol. Adresy těchto stránek pak napiš pod tento úkol: 2. Najdi libovolnou technicky zaměřenou střední školu do 50 km od tvého bydliště a.
 7. Podle učebnice vyplň pracovní list (Z9 - Mezinárodní obchod) v zadání na Teams do 5. 5. 2021, piš přímo do dokumentu, po zkontrolování si nalep nebo přepiš do sešitu. Dále si přečti o mezinárodní hospodářské integraci - str. 80 - 81 - informace budeš potřebovat na on-line hodinu

21.9.2019 - Explore Lenka Poláchová's board pracovní listy on Pinterest. See more ideas about učení, předškoláci, list Na tento týden je pro vás připraven pracovní list k ověření znalostí tématu Kolonialismus. Zároveň se také začneme věnovat novému tématu nazvanému ČESKÉ ZEMĚ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ. Konkrétně se podíváme na kapitoly Rakousko-Uhersko - dva státy v jednom a Úspěchy a prohry české politiky Hezkou aktivitu má ve svých pracovních listech J. Dohnal, možná už jste na ně také narazili. K Řecku a Římu lze stáhnout např. zde, vás by zajímal list č. 27. Žáci s pomocí mapy v učebnicích zodpoví otázky v pracovním listu

Vyzvednout pracovní sešit u školy a odevzdat pracovní list! 1. hodina • Online - prezentace na vybrané téma, slovní zásoba UNIT 4 2. hodina • PS - str. 40 (Dylan's plan) - všechna cvičení! • UČ. - str. 85 - přečíst článek, než budeme mít on-line hodinu! 3. hodin Pracovní list, který byl původně k dokumentu Řím 3. díl (momentálně na YTB není), je ke stažení a úpravám zde. Crash course World history #11 - Křesťanství - 11:00. Pracovní list ke stažení zde. Doporučuji zpomalit a zapnout automatický překlad titulků. Interaktivní pracovní list ve Wizer.me zde Pracovní list obsahuje řadu úkolů, v nichž budou žáci pracovat s údaji a daty týkajícími se oceánů. Na základě informací z map a internetu budou doplňovat tabulky, vyhodnocovat data z nich, zjišťovat pravdivost výroků, Bogdan Nogol, publikováno 30.11.2011 13:23, zhlédnuto 4073×, hodnocení Domá cí prá ce pro období 25. 5. - 5. 6. 2020 VIII. A - tř. učitelka Mgr. Veroniká Košácká (kosacka@krestanka.cz) Fyzika simova@krestanka.cz zkontrolujeme při on kdo se nezúčastní on-line výuky, přečte si kapitoly Elektrický odpor a Závislost odporu na teplotě v učebnici na str. 99 - 10

Spojky - pracovní list - Digitální učební materiály RV

POLITICKÝ ZEMĚPIS MV - Kritické čtení a vnímání mediálních souvislostí - Interpretace vztahu mediálních sdělení a realit, VDO - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. Státy a jejich seskupení. Stát a jeho znaky, státní hranice. Typy států podle suverenity, způsobu vlády, správního členění 22 ) Evroá integrace Stupně integrace: 1) Zóna volného obchodu (mezinárodni) - čl.země mezi sebou odstraní cla a jiné překážky volného pohybu zboží a služeb, vůči nečlen.zemím má každá země vlastní cel.politiku 2) Celní unie (mezinárodni) - čl.země vytváří jednotné celní území se společ.celní politiko

8. třída - Základní škola Liptá

Počátky kapitalismu v Anglii Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: vysvětlí základní pojmy týkající se podnikání v Anglii, objasní dobu vlády Alžběty I. Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: červen 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: dějepis Tematický okruh: Objevy a dobývání. Pracovní list - KOST 1. Podle tvaru rozeznáváme kosti: a) b) c) d) 2. Podle obrázku urči, o jaký druh spojení kostí jde. Popiš jednotlivé části kolonialismus afrika karikatur. Jh.) Innerhalb weniger Jahre war Afrika dann unter den europäischen Mächten aufgeteilt - bis auf Äthiopien und Liberia. Jahrhundert gegen die europäische Herrschaft zur Wehr setzten, schienen dem europäischen Vorbild zu folgen und nach jeweils eigener Nationalstaatlichkeit zu streben. DEUTSCHER Kolonialismus Fassadendesign sanft in der deutschen. Dieses Video ist besonders für die Schweizer unter euch - hier steht der Imperialismus nämlich bei vielen Schülern ganz oben auf dem Plan für die Matura-Prüf..

5. Zapiš do tabulky k velikosti úhlu α jeden z možných druhů: ostrý, pravý, tupý, přímý α 48° 135° 16° 90° 112° 180° 89°60 A zároveň kdyby neměla dostatečnou pracovní sílu, kterou mohla velmi brutálně využívat. Aby tuto svou expanzi obhájila, evropští intelektuálové vytvořili systém představ o tom, že jsou tady různé skupiny lidských jedinců, kterým je možné přisuzovat různé typy práv. A Evropa stojí na vrcholku Vánoce - pracovní list Pracovní list - procvičování, rozšíření slovní zásoby Národní obrození Výkladová prezentace- charakteristika, základní pojmy Pracovní list - doplňování správných pojmů Gotika Vzdělanost a umění vrch.středověku - gotika Starý Izrael Pochopení problematiky kolem žid. národa, kanán. Opakování dýchací soustava - na výuce on-line nalezneš pracovní list - vytiskni, vyplň a nalep do sešitu (možno i přepsat a překreslit!), můžeš použít sešit, učebnici i jiné zdroje. Rozvádění látek po těle - učebnice str. 66 - 68, zápis do sešitu - použít strukturu zápisu uvedenou na výuce on-lin Československo a Česká republika po roce 1946. Československo v letech 1946 - 1948 - poslední léta demokracie Převrat roku 1948 a 50. léta 60. léta v Československu, Pražské jaro 1968 Normalizace v Československu (70. léta) 80. léta, Sametová revoluce Počátky demokracie, Rozdělení Československa Česká republika v.